کمبی 2

کمبی 2، 100% محلول در آب بوده و به راحتی قابل حل می باشد. در یک ظرف پر از آب(بشکه و یا سطل) به آرامی از این کود ریخته و بدون به هم زدن کمی منتظر بمانید، بدون مخلوط کردن خودبخود حل خواهدشد. درهر نوع زمین زیرکشت و هرنوع خاک قابل استفاده بوده و بصورت آبیاری سیلابی،بارانی و قطره ای می توان مورداستفاده قرار داد. در کود کمبی 2 عناصرریز مغذی(آهن،روی،منگنز،مس،بر و مولیبدن) که 100% به صورت کلات می باشد، موجود می باشد. کمبی 2 درخاک های قلیایی، خصوصیات طبیعی خود را به مدت طولانی حفظ کرده و عوارض ناشی از کمبود عناصرریزمغذی که منجربه کاهش میزان محصولات شده را برطرف نموده و سبب افزایش باردهی گیاهان می شود.

photo_2018-04-24_22-59-45

عناصرغذاییمقدار(WW)%
آهن محلول3/3
منگنز محلول1/2
روی محلول1/4
مس محلول1
بر محلول5/0
مولیبدن محلول043/0
اسید هیومیک1/33
اسید فولویک1/2
مواد آلی3/43
حداکثر رطوبت5/5