بذرمال کردن بذر یعنی مخلوط کردن بذر با مواد و ترکیباتی که به بذر توان و قدرت برای جوانه زنی و رشد بیشتر، افزایش رشد ریشه و بهتر مستقر شدن گیاهچه در خاک را می دهد.

اهمیت بذر مال کردن بذرها:

بذر مال کردن بذرها با هدف ضدعفونی کردن و تغذیه بذرها قبل از کاشت انجام می گیرد؛ به منظور بذر مال کردن بذرها جهت تقویت بذور، از موادی چون هیومیک اسید، روی و اسیدهای آمینه با هدف افزایش قدرت و توانایی جوانه زنی بذرها استفاده می شود. در برخی مواقع بذر مال کردن به منظور پیشگیری از بیماری ها و کنترل آن توسط قارچ کش، حشره کش و باکتری کش نیز می تواند انجام گیرد. بذر مال کردن در رشد هر چه بهتر بذر ها، استقرار مناسب آن در خاک و افزایش حجم ریشه بسیار موثر می باشد.

علل جوانه نزدن بذر

۱) دمای مناسب برای جوانه زنی و رشد در اختیار بذر نیست.

۲) درصد بالای رس در بافت خاک و متراکم بودن ذرات خاک باعث می شود تهویه کافی در دسترس بذر نباشد.

۳) خاک با درصد شن بالا کمتر می تواند آب را در خود نگه دارد و میزان رطوبت مورد نیاز بذر در اختیارش قرار نمی گیرد. 

۴) بذر درگیر با آلودگی قارچی که ممکن است در اثر بیماری های خاکی یا تمیز نبودن بذر ایجاد  شود توان رشد و جوانه زنی آن را کم می کند.افزایش میکرو ارگانیسم های مفید در خاک باعث بوجود آمدن رقابتی بر سر مواد غذایی بین خود و بذر می شوند و بذر کمتر می تواند از مواد غذایی خاک استفاده کند و میکروارگانیسم های غیر مفید خاک هم می توانند سمی تولید کنند که باعث کاهش رشد بذر شوند.

مزایای بذرمال

1) در حال حاضر اکثر خاک های کشور از کمبود عنصر روی رنج می برند به خصوص در خاک های قلیایی و آهکی که این کمبود نمایان است؛ کود بذر مال روی شرایط جوانه زنی بذرها را بهبود می بخشد و رشد اولیه گیاهچه ها را تحریک کرده و سرعت می دهد در نتیجه رشد اولیه گیاه بالا رفته و کشاورزان به آینده تولید محصولات باکیفیت امیدوار تر خواهند شد.

2) یکنواختی جوانه زنی بذر ها

3) جلوگیری از بیماری های خاکی مربوط به بذر نظیر پوسیده شدن بذر، بوته میری و مرگ گیاهچه

4) مقاومت گیاهان در برابر بیماری سیاهک آشکار و پنهان گندم، سفیدک دروغی و زنگ گندم

5) افزایش ظرفیت جذب آب و نگهداری رطوبت

انواع بذرمال

اسید هیومیک: ماده آلی مورد نیاز گیاه را فراهم می کند و باعث افزایش درصد جوانه زنی و تقویت بذر می شود.

اسید آمینه: حاوی عناصر مورد نیاز و تقویتی برای بذر که قدرت جوانه زنی را زیاد کند و برای هر بذر با توجه به نیاز آن مصرف می شود.

بنومیل: سم قارچکش بنومیل برای کنترل و از بین بردن بیماری های قارچی سیاهک گندم، جو و ساق سیاه کلم به صورت بذرمال به مقدار توصیه شده توسط شرکت سازنده مصرف می شود.

راکسیل: سم تبوکونازول یا راکسیل ترکیب قارچکش برای مقابله با بیماری های قارچی مانند سیاهک آشکار و پنهان گندم، سفیدک دروغی مصرف می شود.

الیت: قارچکش برای کنترل بیماری های قارچی پوسیدگی یا بوته میری پنبه و کاهو به صورت بذرمال به میزان توصیه شده شرکت یا نظر گیاهپزشک مصرف می شود.

کود زیستی: بذرمال با کود های زیستی مانند نیتروزیست، فسفوزیست و … قبل از کاشت باعث افزایش سرعت و درصد جوانه زنی، افزایش دسترسی بذر به مواد غذایی، توسعه ریشه، افزایش مقاومت به بیماری های خاکزی و افزایش رشد و در نتیجه افزایش عملکرد می شود.

روی:  کود بذرمال روی تامین کننده روی و رفع علائم کمبود آن در گیاهان می باشد. حضور عنصر روی در فرمولاسیون این کود موجب تسریع واکنش های آنزیمی، نقل و انتقالات مواد غذایی و افزایش فرآیند فتوسنتز شده و در نتیجه میزان جذب عناصر میکرو را افزایش می دهد.

باز کردن چت
پاسخگوی آنلاین
سلام
چگونه می‌توانم کمکتون کنم؟