خصوصیات سم و نحوه تاثیر

Voliam Targo 063 SC ، همچون آبا مکتین ( Abamactin ) و کلرآنترانی لیپرول ( chlorantraniliprole ) دارای دو نوع تاثیر متفاوت می باشد.کلرآنترانی لیپرول یک مدولاتور رسپتور ریاودین بوده و که باعث تحریک ودر نتیجه ترشح کلسیم در قسمت ذخیره سازی عضلات صاف و خط دار حشره می شود که منجر به تضعیف عضله می گردد. کلر آنترا نی لیپرول یک حشره کش جدید از گروه آنترانیل می باشد. آبا مکتین نیز یک سم زراعی از خانواده گابا ( GABA) ( gamma amino butyric acid گاما آمینو بوتریک اسید ) میباشد. گابا ترشحات غشاء نوک اعصاب بند پایان مزاحم را تحریک می کند و باعث افزایش اتصال سلولهای گیرنده عضله می شود. بنابراین باعث میشود که مکانیزم حرکتی حشره از بین می رود. اگر غذا به حشره نرسد طی چهار روز تلف می شود و در طول این مدت گیاهان میزبان آسیب نمی بینند.

گیاهان و آفات میزبان:

این محصول سمیت شدیدی دارد.
ابتدا برچسب را بدقت مطالعه فرمایید.
در حیاط منزل استفاده نکنید.
دور از دسترس کودکان ، مواد غذایی وغذای حیوانات نگهدارید.
از تنفس بخار سم و ذرات آن بر روی گیاه خود داری کنید.
هنگام استفاده از ماسک، لباس و دستکش محافظ استفاده نمائید.
در زمان سمپاشی سم بر روی گیاهان از خوردن و آشامیدن هر چیزی خود داری نمایید و سیگار نکشید.
از ورود انسان و حیوان بمدت یک روز به محوطه مورد استفاده سموم جلوگیری نمایید.
برای جلوگیری از ریسک های موجود بر روی انسان و محیط زیست به دستور العمل مصرف توجه نمایید.

به غیر از مواد توصیه شده استفاده از آن برای سایر محصولات کاملا ممنوع می باشد.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

باز کردن چت
پاسخگوی آنلاین
سلام
چگونه می‌توانم کمکتون کنم؟