سمپاشی الکترو استاتیک، در طی سال های اخیر، افزایش محبوبیت داشته اند و طیف وسیعی از سمپاش های الکترواستاتیک برای استفاده از ضدعفونی کننده ها معرفی شده اند، و آگاهی از این فناوری افزایش پیدا کرده است.الکترواستاتیک در باغبانی نیز از اهمیت ویژه ای برخوردار است. با این حال، درک اولیه از این علم می تواند به تولیدکنندگان کمک کند تا از این ابزار به درستی استفاده کنند.سمپاشی الکترواستاتیک در کشاورزی  در دهه 1950 در انگلستان آغاز شد و برای کاهش رانش اسپری در محصولات کشاورزی در فضای باز توسعه یافت.

سمپاشی الکترواستاتیکی روشی است که برای بهبود بازده سمپاشی و نشست بهتر قطرات بر روی گیاه مورد توجه قرار گرفته است. مزیت این روش به ایجاد جاذبه دینامیکی میان قطرات باردار سم و گیاه مربوط می شود که امکان پوشش بهتر گیاه را در مقایسه با روش های مرسوم سمپاشی فراهم می سازد.سیستم سمپاشی الکترواستاتیک بسیار دقیق و اصول اولیه آن ساده میباشد، قطرات اسپری از یک میدان ولتاژ بالا عبور می کنند که الکترون های منفی را به سطح قطرات سم می کشاند و بار منفی را به قطره منتقل میکند و در نتیجه با باردار شدن ذرات، میزان ریزش و بادبردگی سم نیز کاهش می یابد و تمامی قسمت های فوقانی و تحتانی گیاه همزمان با قطرات سم پوشش داده می شوند، بدین ترتیب سم خارج شده از سمپاش سطح رویی برگ را آغشته کرده و سطح پشتی نیز به دلیل باردار بودن، ذرات سمی را که از کنار آن عبور می کنند جذب کرده و به سمت خود بر میگرداند، هم چنین از سوختن گیاه که به دلیل تجمع قطرات سم بر روی گیاه اتفاق می افتد جلوگیری می شود.یکی دیگر از مزایای سمپاشی الکترواستاتیک این است که چون قطرات همه به طور یکسان شارژ می شوند مانند آهنرباهایی با قطبیت یکسان یکدیگر را دفع می کنند و این امر ترکیب مجدد قطرات را هنگام خروج از نازل اسپری کاهش می دهد.

یک نکته در هنگام استفاده از این نوع سمپاشی حائز اهمیت می باشد: اول اینکه قطرات با استفاده از یک نازل برشی هوا ایجاد می شوند، فشار زیاد و یا حجم زیاد هوا، قطرات را خرد می کند و در نتیجه توانایی نفوذ این قطرات بر گیاهان کاهش پیدا میکند و به همین علت کاربرد نزدیک در هنگام استفاده از سیستم های الکترواستاتیک مهم است.به تازگی نازل های اسپری هیدرولیکی برای استفاده بهتر از فناوری اسپری الکترواستاتیک مناسب شده اند که می توانند به نفوذ بهتر قطرات اسپری در سطح فوقانی و تحتانی برگ کمک قابل توجهی کنند.

از مهم ترین مزایای سمپاش های الکترواستاتیکی می توان به کاهش زمان سم پاشی ،کاهش مصرف سم و آب، کاهش آلودگی محیط زیست با جلوگیری از بادبردگی، بهبود نشست سموم بر روی تمامی سطوح گیاه و … اشاره کرد.

باز کردن چت
پاسخگوی آنلاین
سلام
چگونه می‌توانم کمکتون کنم؟