به محض اینکه نیتروژن در خاک مورد استفاده قرار میگیرد در برابر از دست رفتن به شدت آسیب پذیر می باشد.

۳مورد در هدر رفتن نیتروژن نقش دارند:

۱-آبشویی ۲-دنیتریفیکاسیون ۳-تبخیر

 ۷۰% از دست رفتن نیتروژن توسط آبشویی و دنیتریفیکاسیون اتفاق می افتاد.

دنیتریفیکاسیون:

باکتری نیتروزوموناس آمونیوم را به نیترات تبدیل می کند که به آسانی از خاک خارج شده و وارد هوا میگردد. تثبیت کننده های نیتروژن  N-Serve و Instinct® باعث کاهش فرایند دنیتریفیکاسیون شده و این عمل کاهش انتشار گازهای گلخانه ای در حدود ۵۱% و احتباس بیشتر نیتروژن در خاک در حدود ۲۸% را در پی دارد.

آیامیتوان اثرات باکتری های نیتریک کننده راکاهش داد؟

 باکتریهای نیتروزوموناس از طریق فرآیند نیتریفیکاسیون ، آمونیوم – نیتروژن پایدار را به نیترات نیتروژن ناپایدار تبدیل می کنند. فناوری Optinyte، که در تثبیت کننده های ازت Instinct Inst و N-Serve Ser یافت می شود ، با سرکوب جمعیت باکتریهای Nitrosomonas موجود در خاک ، این تبدیل را کند می کند. این یک اثر باکتریواستاتیک بر روی نیتروزوموناس است ، به این معنی که فعالیت باکتری ها را مهار می کند ، نه اینکه آن را از بین ببرد. از نظر علمی ثابت شده است که Instinct و N-Serve از بین بردن نیتروژن در ناحیه ریشه و کاهش شستشوی نیترات در آبهای زیرزمینی با نگه داشتن فرم آمونیوم نیتروژن برای مدت زمان طولانی تر ، آماده برای مصرف محصول ، کاهش می یابد.

 فناوری Optinyte چگونه کار می کند؟

فناوری Optinyte، ، شیمی نوآورانه ای که هم از پایدارکننده های نیتروژن Instinct® و هم از طریق N-Serve تأمین می شود ، با کود نیتروژن بهاره و پاییز کار می کند تا به کشاورزان کمک کند عملکرد را به روشی پایدار از نظر محیط زیست افزایش دهند.

هنگامی که در برنامه کود نیتروژن استفاده می شود ، فناوری Optinyte نیتروژن را به شکل آمونیوم پایدار نگه می دارد و تبدیل به نیترات را به تأخیر می اندازد – که نیتروژن کود را برای مدت طولانی تری در منطقه ریشه گیاه نگه می دارد. در نتیجه ، Instinct و N-Serve در بهار در دسترس بودن ازت را تا هشت هفته افزایش می دهند ، بنابراین محصولات در مراحل مهم رشد به نیتروژن مورد نیاز می رسند.

این فناوری همچنین با نیتروژن قابل استفاده در پاییز کار می کند تا در شرایطی که دمای خاک بیش از 40 درجه فارنهایت است ، 90 روز بیشتر، ازت را افزایش دهد. به طور متوسط ​​، این تقریباً از اواخر ماه مه تا اوایل ژوئن است ، زمانی که بارش بهار شرایط مناسب برای از دست دادن نیتروژن را ایجاد می کند.

Instinct

فقط نیتروژن را تثبیت نمی کند بلکه آن را به حداکثر می رساند. تثبیت کننده نیتروژن Instinct NXTGEN® ، با استفاده از فناوری Optinyte، ، با ایجاد محافظت بی نظیر از اوره ، UAN و کود مایع از دست دادن نیتروژن در فرمولاسیون پیشرفته جلوگیری کرده ، عملکرد را به حداکثر می رساند.

آبشویی:

بارندگی سبب شستشویی نیترات از خاک شده و N-Serve و Instinct® در حدود ۱۶% باعث کاهش این فرایند می گردند.

Volatilizations:

فرآیندی است که سبب تبدیل نیتروژن به گاز آمونیوم می‌شود بدین ترتیب گاز آمونیوم به راحتی وارد هوا شده و از دسترس ریشه خارج می‌شود، گرما باعث افزایش سرعت این فرآیند میگردد.

چگونه تثبیت کننده های نیتروژن از دست دادن هر منبع نیتروژن را متوقف می کنند؟

تثبیت کننده های نیتروژن با افزایش در دسترس بودن نیتروژن در مراحل اصلی رشد ذرت ، حداکثر کارایی را دارند. تثبیت کننده ها در زیر زمین کار می کنند ، جایی که می تواند تا 70٪ از دست دادن ازت رخ دهد.

نیازذرت به ازت

تثبیت کننده نیتروژن N-Serve با آمونیاک بی آب کار می کند ، در حالی که تثبیت کننده نیتروژن Instinct® در صورت استفاده با اوره و کود مایع ، نیتروژن را به حداکثر می رساند.

ذرت از نیتروژن به دو شکل استفاده می کند: آمونیوم (NH4 +) و نیترات (NO3–). اما آمونیوم را ترجیح می دهد – زیرا این فرم برای گیاه راحت تر جذب می شود و کمتر در معرض از دست دادن قرار می گیرد.

اما آمونیوم در صورتی که از ریشه گیاهان در دوره رشد حساس فراتر از حد باشد ، نمی تواند به شما کمک کند. تثبیت کننده های نیتروژن N-Serve و Instinct® برای کاهش سرعت باکتری های تبدیل کننده آمونیوم به نیترات عمل می کنند و نیتروژن را در فرم آمونیوم بیشتر نگه می دارند.

۵۱% کاهش انتشارگازهای گلخانه ای

فناوری انحصاری Optinyte in که در N-Serve و Instinct یافت می شود ، دنیتریفیکاسیون را کاهش می دهد و باعث کاهش خروج گازهای گلخانه ای به جو می شود.

16٪کمترشسته شدن نیتروژن

N-Serve و Instinct با نگه داشتن فرم آمونیوم نیتروژن برای مدت زمان طولانی تر، شستشوی نیترات ها را در آب های زیرزمینی كاهش می دهند.

6 تا 8 هفته ماندگاری بیشتردرخاک

با افزایش در دسترس بودن نیتروژن در خاک تا هشت هفته ، N-Serve و Instinct نیتروژن را در مواقعی که ذرت بیشترین نیاز را داشته باشد در طی مراحل مهم رشد در دسترس و آماده نگه می دارند.

28٪ افزایش سلامت خاک

Imageمحصولات سالم با خاک سالم تولید می شوند. N-Serve و Instinct در زیر سطح خاک برای حفظ نیتروژن در خاک کمک می کنند تا در مواقعی که محصولات برای رشد حداکثر به آن نیاز دارند ، در دسترس باشد.

نیتروژن محافظت شده با N-Serve می تواند با نگه داشتن نیتروژن در فرم ایده آل آمونیوم برای مدت زمان طولانی ، در برابر رطوبت های فصل اول مقاومت کند ، بنابراین می تواند در به حداکثر رساندن پتانسیل عملکرد شما کمک کند.

بارش باران در بهار ، باعث شسته شدن نیتروژن به سمت پایین پروفیل های خاک می شود و از دسترس ریشه ذرت خارج می شود.  Instinctاز آبشویی نیتروژن جلوگیری می کند.

منبع:https://www.corteva.us/products-and-solutions/crop-protection/Nitrogen-Stabilizers.html

باز کردن چت
پاسخگوی آنلاین
سلام
چگونه می‌توانم کمکتون کنم؟