به دلیل حضور آهک فعال در خاک های آهکی،زیادی بی کربنات در آب های آبیاری و کمبود مواد آلی موثرترین روش کوددهی روش چالکود است.

مزایای استفاده از چالکود

۱) کاهش اسیدیته خاک های آهکی

۲) ایجاد تهویه مناسب

۳) نفوذ پذیری مطلوب

۴) افزایش راندمان و کارایی مصرف کود و گرایش ریشه ها به سمت یک منبع غذایی

محل حفر چاله ها

۱) نزدیک تمرکز ریشه ها

۲) قسمت انتهایی سایه انداز درختان

۳) در مسیر آب آبیاری

✔️ علت حفر چاله ها در قسمت انتهایی سایه انداز درخت آن است که بیشتر ریشه های جوان و فعال و ریشه های موئین در این قسمت قرار دارند.

✔️ توانایی این ریشه ها در جذب آب و مواد غذایی بیشتر از ریشه های اصلی و قطور درختان می باشد.

تعداد چاله ها

در صورتی که تعداد چاله ها کم باشد تماس ریشه ها با عناصر غذایی کم خواهد بوده و اثر کود کاهش پیدا خواهد کرد.

✔ افزایش تعداد چاله ها نیز هزینه بر و پر خرج خواهد بود.

در مجموع برای درختان بیش از ده سال، دو تا چهار چاله برای هر درخت توصیه می شود. همچنین در باغات پرتراکم، تعداد چاله ها به یک چاله بین درختان مجاور محدود میگردد.

عمق چاله ها

عمق چاله ها هم بستگی به عمق پراکنش ریشه های درخت دارد معمولا عمق چاله ها بین ۲۰الی ۵۰ سانتیمتر است.باید به این نکته توجه داشت که باریختن کود ها در یک گودال، فقط بخش کوچکی از ریشه در معرض جذب کود قرار می‌گیرد این در حالی است که تمام نواحی مختلف ریشه مسئول جذب آب و عناصر غذایی هستند و بهترین حالت زمانی است که تمام سطح ریشه درگیر جذب عناصر غذایی شوند.

 روش نواری


بهتر است جهت چالکود دور تا دور اطراف ریشه  به صورت نواری طبق شکل شیاری ایجاد کرده تا کود به تمام نواحی ریشه برسد.

باز کردن چت
پاسخگوی آنلاین
سلام
چگونه می‌توانم کمکتون کنم؟