اتيون

نام عمومی: اتيون
نام تجاری: سيتون – اتيول
کلاس: Insecticide (حشره کش)
نحوه تاثیر: تماسي و غير سيستميك

نام محصول نام آفت زمان مصرف مقدار مصرف
گندم و جو سن هاي زيان   آور

شته هاي غلات

هجوم آفات 1 تا 1.2 لیتر در هکتار
غلات و مراتع انواع ملخ هجوم آفات
برنج كرم ساقه خوار مراحل اوليه   لاروي      1.5 ليتر در هكتار
نيشكر ملخ آسايي هجوم آفات
پسته سن ناقل   نماتوسپور

سن قرمز

سوسك سر شاخه   خوار

در اوایل فصل 1.5

تا 2 در هزار

مرکبات مگس مدیترانه   ای هم زمان با رنگ   گرفتن میوه 1.5 در هزار

 با نظر متخصصين گياهپزشك و فقط در موارد مشروح فوق قابل استفاده است.

باز کردن چت
پاسخگوی آنلاین
سلام
چگونه می‌توانم کمکتون کنم؟