اسپیرو دایكلوفن

نام عمومی: اسپیرو دایكلوفن
نام تجاري: انويدور (Envidor)
کلاس:Acaridae (کنه کش)
فرمولاسیون: %24 SC
نحوه ی اثر: سبب اختلال در رشد و نمو کنه ها شده و از سنتز چربی ممانعت

میزان و موارد مصرف در ایران
محصول آفت میزان مصرف
مرکبات کنه قرمز اروپایی-کنه تارتن دونقطه ای 0/6- 0/5 در هزار
کنه زنگار 0/27 در هزار اگر جمعیت شکارگر بالا باشد، غلظت 0/18در هزار
کنه قرمز 0/3 – 0/2 در هزار بسته به جمعیت کنه
پسته پسیل 0/4 – 0/3 میلی لیتر در هزار بسته به تراکم آفت

با نظر گیاهپزشک و در موارد مشروح فوق قابل مصرف است.

باز کردن چت
پاسخگوی آنلاین
سلام
چگونه می‌توانم کمکتون کنم؟