اکسی فلورفن

نام عمومی: اکسی فلورفن
نام تجاری: گل 2 ایی (Goal 2e)
کلاس: Herbicide (علف کش)
فرمولاسیون: %24 EC
نحوه ی اثر: بازدارنده پروتوپورفیرینوژن اکسیداز.
موارد مصرف در ایران: علف های هرز پهن برگ و باریک برگ در پیاز ( در کشت مستقیم 1/5 لیتر در هکتار بعد از 2 برگی پیاز و در کشت نشایی 2 لیتر در هکتار در 5-2 برگی علف هرز)
با نظر گیاهپزشک و در موارد مشروح فوق قابل استفاده است

باز کردن چت
پاسخگوی آنلاین
سلام
چگونه می‌توانم کمکتون کنم؟