بوتاکلر

نام عمومی: بوتاکلر
نام تجاری: ماچتی (Machete) و ماچتی ای ان (Machete EN)
کلاس: Herbicide (علف کش)
فرمولاسیون: %60 EC و G 5% – EW
نحوه ی اثر: با ممانعت از سنتز پروتئین، از تقسیم سلولی جلوگیری می کند و از سنتز اسیدهای چرب با زنجیره بسیار بلند نیز ممانعت به عمل می آورد.
(Gو( 45-40 کیلوگرم در هکتار (ECموارد مصرف در ایران: علف های هرز یکساله باریک برگ و بعضی پهن برگ ها در مزارع برنج (4-3 کیلوگرم در هکتار
با نظر گیاهپزشک و در موارد مشروح فوق قابل استفاده است.

باز کردن چت
پاسخگوی آنلاین
سلام
چگونه می‌توانم کمکتون کنم؟