بیس پیریباک سدیم

بیس پیریباک سدیم
معرفی: علف کش انتخابی، سیستمیک که به وسیله برگ و ریشه جذب میگردد و بازدارنده سنتز استولاکتات (ALS) بوده و از رشد گیاه ممانعت میکنم

نام محصول

 

نام علف هرز   میزان مصرف
  برنج

 

   علف های هرز پهن برگ، باریک برگ و جگن ها   65 میلی لیتر در هکتار، از دو تا چهار برگی شدن برنج در مراحل اولیه رویشی

 

باز کردن چت
پاسخگوی آنلاین
سلام
چگونه می‌توانم کمکتون کنم؟