تبوکونازول

نام عمومی: تبوکونازول
نام تجاری: راکسیل (Raxil) و فولیکور (Folicur)
کلاس: Fungicide (قارچ کش)
فرمولاسیون: %2 DS و %6 FS و %25 EW
نحوه ی تأثیر: از بیوسنتز ارگوسترول جلوگیری می کند.

میزان و موارد مصرف در ایران
محصول آفت میزان مصرف
گندم سیاهک هندی محلول پاشی با 1 لیتر در هکتار (EW)
سیاهک پنهان و آشکار ضدعفونی بذر با 50 میلی لیتر (FS) برای 100 کیلوگرم بذر (معادل 0/5 در هزار) یا 15 گرم معادل 1/5 در هزار (DS)
غلات زنگ زرد 1 لیتر در هکتار (EW)

 

با نظر گیاهپزشک و در موارد مشروح فوق قابل استفاده است.

باز کردن چت
پاسخگوی آنلاین
سلام
چگونه می‌توانم کمکتون کنم؟