توفوردی + ام سی پی آ

نام عمومی: توفوردی + ام سی پی آ
نام تجاری: یو 46 کمبی فلوید (U 46 combi fluid)
کلاس: Herbicide (علف کش)
فرمولاسیون: % 67/5 و %55 SL
نحوه ی اثر: علف کش هورمونی که بازدارنده رشد است.
موارد مصرف در ایران: علف های هرز پهن برگ در مزارع گندم، جو (2-1 لیتر در هکتار از زمان پنجه زدن تا تشکیل ساقه)، برنج، ذرت و نیشکر
با نظر گیاهپزشک و در موارد مشروح فوق قابل استفاده است.

باز کردن چت
پاسخگوی آنلاین
سلام
چگونه می‌توانم کمکتون کنم؟