تیوبنکارب

نام عمومی: تیوبنکارب
نام تجاری: ساترن (Saturn)
کلاس: Herbicide (علف کش)
فرمولاسیون: %50 EC و %60 G
نحوه ی اثر: بازدارنده سنتز پروتئین، چربی و فتوسنتز است و از رشد جوانه های انتهایی جلوگیری می کند.
موارد مصرف در ایران: علف های هرز در مزارع برنج ( 6-5 لیتر در هکتار)
با نظر گیاهپزشک و در موارد مشروح فوق قابل استفاده است

باز کردن چت
پاسخگوی آنلاین
سلام
چگونه می‌توانم کمکتون کنم؟