تیودیکارب

نام عمومی: تیودیکارب
نام تجاری: لاروین (Larvin) و کاروین (Karvin)
کلاس: Insecticide (حشره کش)
فرمولاسیون: %25 DF و %53 SC
نحوه اثر: حشره کش عصبی و مهارکننده آنزیم کولین استراز در سیستم عصبی حشرات است.

میزان و موارد مصرف در ایران
محصول آفت میزان مصرف
پنبه کرم قوزه 1 کیلوگرم در هکتار DF
1/5 لیتر در هکتار SC
تریپس 5 در هزار ضدعفونی بذرDF
پسته پروانه چوبخوار 1/5 در هزار DF

 

با نظرگیاهپزشک و در موارد مشروح فوق قابل مصرف است.

باز کردن چت
پاسخگوی آنلاین
سلام
چگونه می‌توانم کمکتون کنم؟