تیوفانات متیل

نام عمومی: تیوفانات متیل
نام تجاری: توپسین ام (Topsin M)
کلاس: Fungicide (قارچ کش)
فرمولاسیون: %70WP
نحوه ی تأثیر: از سنتز بتاتوبولین جلوگیری می کند.

میزان و موارد مصرف در ایران
آفت میزان مصرف
پوسیدگی آرمیلاریایی ریشه- پوسیدگی سفید ریشه ریشه نهال ها قبل از کاشت تا محل طوقه در ترکیبی شامل 300 گرم بنومیل یا تیوفانات متیل+10 کیلوگرم خاک رس+5 کیلوگرم پهن الک شده قرار گیرد و سپس در 100 لیتر آب فرو برده شود.
شانکر سیتوسپورایی 0/5-0/6 در هزار محلول پاشی

 

با نظر گیاهپزشک و در موارد مشروح فوق قابل استفاده است.

باز کردن چت
پاسخگوی آنلاین
سلام
چگونه می‌توانم کمکتون کنم؟