خربزه سیهان هیبرید

  • شکل ظاهری: گرد
  • زودرس
  • پوشش برگی و یکنواختی و ماندگاری عالی
  • متحمل به بیماری های فوزاریوم و انواع سفیدک

باز کردن چت
پاسخگوی آنلاین
سلام
چگونه می‌توانم کمکتون کنم؟