خیار آصف(Asef F1) از شرکت انزا زادن هلند

خیار آصف(Asef F1) از شرکت انزا زادن هلند
رقمی بهاره تابستانه، پرگل با رشد بوته متوسط می باشد. دارای میوه های سیلندری به طول ۱۵-۱۷ سانتی متر قطر ۳.۵ سانتی متر می باشد.
از ویژگیهای خاص این رقم تولید بسیار بالا در هوای گرم می باشد
این رقم مقاوم به بیماری قارچی اسکب (کلادوسپوریم) و متحمل به سفیدک حقیقی و ویروسهای CMV و CVYV و ZYMV و PRSV می باشد.

باز کردن چت
پاسخگوی آنلاین
سلام
چگونه می‌توانم کمکتون کنم؟