خیار خاردار سورین Severin F1 از شرکت انزا زادن هلند

مشخصات :
√ خیاری از گروه خیارهای خاردار یا صنعتی
√ طول میوه 14-12 سانتی متر
√ قطر میوه 3.5-3 سانتی متر
√ وزن میوه 150-130 گرم
√ شکل میوه استوانه ای کامل
√ رنگ میوه سبز تیره براق و بدون رگه های زرد
√ وضعیت خارها، برجسته و متراکم
√ مقاوم نسبت به بیماری Ccu , متحمل نسبت به بیماریهای CMV/CVYV/ZYMV/Px
√ محصول اصلی بر روی ساقه اصلی تولید می شود و در هر بند 3-1 میوه تولید می کند

باز کردن چت
پاسخگوی آنلاین
سلام
چگونه می‌توانم کمکتون کنم؟