خیار رقم اینجی از شرکت انزازادن هلند

INCI F1, Enza Zaden
رقم مخصوص کشت در گلخانه
مخصوص کشتهای پائیزه و بهاره-تابستانه
دارای میوه های سیلندری، دنده دار به طول ۱۸-۱۷ سانتی متر و سبز خوش رنگ
مقاوم به اسکب و متحمل به به بیماریهای ویروس موزائیک خیار ، ویروس زردی رگبرگ خیار و سفیدک حقیقی

باز کردن چت
پاسخگوی آنلاین
سلام
چگونه می‌توانم کمکتون کنم؟