ديازينون مایع

نام عمومی: ديازينون مایع
نام تجاري: بازودين (Basudin)
گروه: Insecticide (حشره کش)
كلاس: Organophosphate
فرمولاسيون: EC 60%
سميت: LD50(mg/kg) 300
نحوه تاثير: حشره کش است از گروه ارگانو فسفره ها تماسی، گوارشی با خاصیت نفوذی

محصول آفت میزان مصرف
سیب کرم سیب 1 لیتر در هزار لیتر آب
گلابی پسیل گلابی 1 لیتر در هزار لیتر آب
درختان میوه و جنگلی کرم سفید ریشه 3-3/5 لیتر در هکتار
پسته انواع شپشکها 1 لیتر درهزار لیتر آب
مرکبات انواع شپشکها 1 لیتر در هزار لیتر آب
نخیلات انواع شپشکها 1/5 لیتر در هزار لیتر آب
چغندر قند آفات 1-1/5 لیتر در هکتار

.با نظر گیاه پزشک و در موارد مشروح فوق قابل استفاده می باشد.

باز کردن چت
پاسخگوی آنلاین
سلام
چگونه می‌توانم کمکتون کنم؟