دیفنوکونازول

نام عمومی: دیفنوکونازول
نام تجاری: دیویدند (Dividend)
کلاس: Fungicide (قارچ کش)
فرمولاسیون: %3 FS و DS
نحوه ی تأثیر: از بیوسنتز ارگوسترول جلوگیری می کند.
موارد مصرف در ایران: سیاهک پنهان، آشکار و پاکوتاه در گندم
با نظر گیاهپزشک و در موارد مشروح فوق قابل استفاده است

میزان و موارد مصرف در ایران
محصول آفت میزان مصرف
گندم سیاهک هندی ضدعفونی بذر با 1 در هزار (FS یا DS)
سیاهک پاکوتاه و آشکار ضدعفونی بذر با 2 در هزار (FS)

 

باز کردن چت
پاسخگوی آنلاین
سلام
چگونه می‌توانم کمکتون کنم؟