دیمیتوات

نام عمومی: دیمیتوات
نام تجاری: رکسیون (Roxion) ، روگور (Rogor) ، دیمیتوات (Dimethoat)
فرمولاسيون: WP 25% , 5% – EC 40% , 50% , 46%
نحوه تاثیر: حشره كش سیستمیک-تماسی و گوارشی از گروه ارگانوفسفره ها

نام محصول نام آفت مقدار مصرف
غلات شته سبز، شته سمي معمولي 1 ليتر در هكتار

یا

1 لیتردر هزار لیتر آب

پنبه تريپس، شته پنبه

سنك پنبه، زنجره سبز پنبه

سن سبز پنبه

چغندر قند زنجرك سبز(ناقل كرلي تاپ)، شته
سويا شته ،تريپس و ساير حشرات مكنده
يونجه نماتد ساقه يونجه
درختان ميوه سردسيري شپشك آسيايي، شپشك واوي

شپشك سان ژوژه، شپشك نخودي

سپردار بنفش

1 لیتردر هزار لیتر آب
باز کردن چت
پاسخگوی آنلاین
سلام
چگونه می‌توانم کمکتون کنم؟