روغن امولسیون شونده

نام عمومی: روغن امولسیون شونده
نام تجاری: ولک (Volk)
کلاس: Insecticide (حشره کش) Acaricide (کنه کش)
فرمولاسیون: %100 EC و 90% – %83 – %80 L
نحوه ی اثر: با ایجاد پوشش بر روی سطح تخم باعث بسته شدن روزنه های تنفسی و در نتیجه مرگ حشره می شود.
موارد مصرف در ایران: شپشک ها و بعضی از کنه ها (مبارزه پیش بهاره، بهاره و تابستانه محلول پاشی %1/5 همراه با بعضی از حشره کش ها)
با نظر گیاهپزشک و در موارد مشروح فوق قابل مصرف است.

باز کردن چت
پاسخگوی آنلاین
سلام
چگونه می‌توانم کمکتون کنم؟