روغن مویان پی سی گیت پرتونار ( نیم لیتری )

ترکیب روغن مویان پی سی گیت جهت افزایش خاصیت تاثیر سموم به واسطه خاصیت پخش کنندگی بهتر در سطح گیاه می باشد .
پی سی گیت دارای خاصیت چسبندگی و پوشش سریع بوده و میتوان آن را به محلول های تهشده سموم علف کش جهت سماشی محصولات زراعی ، باغی و سبزیجات اضافه کرد .

میزان مصرف : پی سی گیت با کلیه علفکشها قابل اختلاط بوده و مناسب می باشد .
جهت افزودن پی سی گیت میزان 1 تا 2 لیتر از محلول در هزار لیتر محلول سم ریخته و همزن دستگاه را جهت اختلاط بهتر فعال می کنیم .

مزایای استفاده از پی سی گیت : 1.کاربرد این ترکیب باعث کاهش شسته شدن سم در اثر بارش باران مباشد .
2.پی سی گیت با کاهش کشش سطحی محلول سم باعث کاهش قط قطرات سم خروجی از نازل سمپاشی شده و در موجب ایجاد پوشش یکنواخت روی سطح گیاه می شود .
3.این ترکیت چسباننده قوی جهت ماندگاری سم بر روی گیاه می باشد و از ریزش نا بهنگام قطرات سم موجود روی اندام های هوائی گیاه جلوگیری میکند .
4.از دیگر مزایای پی سی گیت جلوگیری این ترکیب از بهم پیوستگی قطرات سم و در نتیجه جلوگیری از تشکیل قطرات بزرگ سم می شود که باعث ایجاد سوزانندگی خواهند بود .
5. کمک به جذب و کارکر سموم سیستمیک و نفوذ پذیری محلول سم از مولفه های موفق اینترکیب منحصر به فرد ویژه می باشد .

باز کردن چت
پاسخگوی آنلاین
سلام
چگونه می‌توانم کمکتون کنم؟