سوپر اوربانا یونی ژن

متوسط تا دیررس
دارای بوته بسیار پر رشدکه نباید بیش از ۲۰،۰۰۰ ۲۵،۰۰۰ بوته درهکتارکشت شود
میوه آن بلوکی به وزن ۱۵۰-۱۳۰ گرم
دارای میوه سفت و قابل حمل و نقل
برداشت میوه بدلیل سستی دم گل با بخشی از آن جدا می شود
در اکثر مناطق کشور با استقبال کشاورزان مواجه شده است.

باز کردن چت
پاسخگوی آنلاین
سلام
چگونه می‌توانم کمکتون کنم؟