فلفل دلمه قرمز پلوتونیو شرکت انزازادن

Plutonio bell pepper-enza zaden
واریته جدید فلفل بلوکی قرمز برای کشتهای پائیزه/زمستانه ، بوته باز با تشکیل میوه خوب حتی در شرایط دمائی بالا و فلفلهای درشت با دیواره ضخیم و همشکلی خوب از ویژگیهای این رقم است از مقاومتهای خوبی برخوردار است . متحمل به PVY:۰ و TM 0,۳ و مقاوم به TSWV:۰ و Ma,Mi,Mj.

باز کردن چت
پاسخگوی آنلاین
سلام
چگونه می‌توانم کمکتون کنم؟