فن پروپاترين

نام عمومی: فن پروپاترين
نام تجاری: دانيتول (Danitol)
کلاس: Insecticide (حشره کش) و Acaricide (كنه كش)
فرمولاسیون: EC 10%
نحوه تاثیر: حشره کش و کنه کشی غیر سیستمیک از گروه پایرتروئیدهای مصنوعی با نحوه اثر تماسی و گوارشی مي باشد.

مقدار مصرف  نوع   آفت نام محصول     
1/5-2 لیتر در هزار لیتر آب  کنه قرمز اروپایی درختان میوه سردسیری    
0/7 – 0/5 لیتر در هزار لیتر آب  مینوز لکه گرد سیب     
 1 لیتر در هکتار  کنه های تارتن پنبه   
 1-1/5 لیتر در هکتار  مینوز برگ سویا   

با نظر گياهپزشك و در موارد مشروح فوق قابل استفاده است.

باز کردن چت
پاسخگوی آنلاین
سلام
چگونه می‌توانم کمکتون کنم؟