نیکوسولفورون

نام عمومی: نیکوسولفورون
نام تجاری: سامسون (Samsun)
کلاس: Herbicide (علف کش)
فرمولاسیون: %4 SC
نحوه ی اثر: بازدارنده سنتز اسیدهای آمینه (AHAS ، ALS) به خصوص والین و ایزولوسین بوده و در نهایت موجب توقف تقسیم سلول و رشد گیاه می شود.
موارد مصرف در ایران: علف های هرز یکساله باریک برگ و پهن برگ و برخی چند ساله ها (مثل قیاق و مرغ) در مزارع ذرت (20 لیتر در هکتار در مرحله 2 برگی ذرت)
با نظر گیاهپزشک و در موارد مشروح فوق قابل استفاده است.

باز کردن چت
پاسخگوی آنلاین
سلام
چگونه می‌توانم کمکتون کنم؟