هندوانه بی 32

پوست ضخیم
گوشت میوه سفت(ماندگاری بالا)
مناسب برای صادرات
هندوانه کریمسون سوئیت (خطی)
رونق وضعیت صادرات هندوانه به کشورهای حاشیه خلیج فارس.
خصوصیات بذر هندوانه بی32
رنگ بسیار بازار پسند
بذر استاندارد
یکنواختی اندازه میوه
شرکت سمینیس
پوشش برگی متوسط
تیپ بیضی
سایز استاندارد میوه

باز کردن چت
پاسخگوی آنلاین
سلام
چگونه می‌توانم کمکتون کنم؟