هندوانه میراژ هیبرید نانهمز

  • شکل ظاهری: گرد تا بیضی
  • زود رس
  • پوشش برگی و یکنواختی و عملکرد عالی
  • متحمل به بیماری فوزاریوم

باز کردن چت
پاسخگوی آنلاین
سلام
چگونه می‌توانم کمکتون کنم؟