هگزا تيازوكس

نام عمومی: هگزا تيازوكس
نام تجاری: نيسورون (Nissorun)
کلاس: Acaricide (كنه كش)
فرمولاسیون: EC 10%
نحوه ی اثر : کنه کش تماسی و گوارشی با خاصیت تخم کشی و لاروکشی به همراه خاصیت نفوذی از سطح برگ می باشد.
موارد مصرف در ایران: کنه قرمز و کنه شرقی در مرکبات (0/5 – 0/75 در هزار)
با نظر گیاهپزشک و در موارد مشروح فوق قابل مصرف می باشد.

باز کردن چت
پاسخگوی آنلاین
سلام
چگونه می‌توانم کمکتون کنم؟