پاراکوات

نام عمومی: پاراکوات
نام تجاری: گراماکسون (Gramaxon)
کلاس: Herbicide (علف کش)
فرمولاسیون: %20 SL
نحوه ی تأثیر: از طریق انحراف الکترون بازدارنده فتوسیستم I بوده و به غشای سلولی و سیتوپلاسم آسیب وارد می کند.

میزان و موارد مصرف در ایران
محصول آفت میزان مصرف
درختان میوه هسته دار-دانه دار-مرکبات علف های هرز باریک برگ و پهن برگ 3-5 لیتر در هکتار وقتی ارتفاع علف ها 15-10 سانتی متر است.
یونجه- شبدر- اسپرس سس 3-5 لیتر در هکتار بعد از رویش سس
نیشکر- سیب زمینی علف های هرز یکساله 3 لیتر در هکتار بعد از سبز شدن علف و قبل از رویش

با نظر گیاهپزشک و در موارد مشروح فوق قابل استفاده است.

باز کردن چت
پاسخگوی آنلاین
سلام
چگونه می‌توانم کمکتون کنم؟