پرتوفیکس پرتونار 8%(نیم لیتری)

پرتوفیکس اسیدی کننده: پرتوفیکس 8 درصد نوعی ADJUVANT است که باعث اسیدی شدن ترکیب میگردد . بسیاری از آفت کشها نیاز دارند که با آبهای نسبتا اسیدی مصرف شوند وجود کربنات کلسیم ، سولفات کلسیم ، املاح شور و سدیمی در ابها باعث افزایش PH میشود که با لطبع این افزایشسبب کاهش اثر بخشی آفت کش میشود . مصرف پرتوفیکس شرایط لازم آب برای محلول پاشی را فراهم میسازد.

پرتوفیکس را میتوان با بسیاری از ترکیبات مخصوصا گلایفوزیت کلودینافوپ ، پروپارژیت ، توفوردی MCPA حشره کشهای کاربامات و فسفره ، بعضی از حشره کشهای پاپرتروئیدی ، قارچ کشهای ترکیب فوق در آب های:
1- با PH بین 3/5 تا 6 ، بین 12 تا 24 ساعت میباشد .
2- با PH بین 6/1 تا 7 ، بین 1 تا 2 ساعت میباشد .
3- بین PH 7 حتما باید بلافاصله کاهنده اسید به آب اضافه کنید .

میزان مصرف : مصرف 0/5 لیتر پرتوفیکس به همراه 200 تا 250 لیتر آب توصیه میشود .
اضافه کردن پرتوفیکس باعث تغییر رنگ آب میشود که نشانگر کاهش PH محلول و رسیدن به حد مطلوب است .

مزایای مصرف پرتوفیکس: کاهش اسیدیته آب تا حد 4 الی 4/5 ، ممانعت از جذب ترکیبات کلسیمی ، عدم گرفتگی نازل ها ، فعال کننده بیولوژیک در داخل گیاه، ممانعت از هیدرولیز آفت کش ، کاهش EC آب در دُز بالای مصرف

پلی هیدروکسیک کربو کسیلیک اسید 8%
اسیدیته 2
باز کردن چت
پاسخگوی آنلاین
سلام
چگونه می‌توانم کمکتون کنم؟