پرتیلاکلر

پرتیلاکلر
نحوه تاثیر: علفکش انتخابی، سیستمیک از گروه کلر استامید که بازدارنده تقسیم سلولی میباشد
گروه: Chloroacetamide
گروه مقاومت: HRAC=K3
میزان ماده موثره: 500 گرم بر لیتر
درجه خطر: U (سمیت حادی ندارد)
سمیت برای پستانداران: LD50: 6099 mg/kg
موارد و زمان مصرف: عليه علفهاي هرز پهن برگ، سوروف و جگن درمزارع برنج.

مدیریت کاربرد: به دليل قدرت جذب شديد در خاك احتمال نفوذ (leach ) آن كم است.
نحوه مصرف : قبل از مصرف بطری محتوی سم را به خوبی تکان دهید . ابتدا نصف منبع سم پاشی را پر از آب نمایید و سپس مقدار توصیه شده را درون مخزن ریخته و مابقی آب را به آن بیفزایید .
دوره کارنس: تا کنون هیچ دوره کارنسی برای این سم ثبت نشده است.

نام محصول نام علفهای هرز میزان مصرف
برنج علفهاي هرز پهن برگ، سوروف و جگن 2- 1/5 ليتر در هكتار

 

باز کردن چت
پاسخگوی آنلاین
سلام
چگونه می‌توانم کمکتون کنم؟