پرمترین

نام عمومی: پرمترین
نام تجاری: آمبوش (Ambush) و کوپکس (Coopex)
کلاس: Insecticide (حشره کش)
فرمولاسیون: %0/5 – %25 WP و 25% – 10% EC
نحوه ی تأثیر: حشره کش عصبی با اثر بر روی کانال های سدیم در طناب عصبی.

میزان و موارد مصرف در ایران
محصول آفت میزان مصرف
چغندرقند پرودینا 1 لیتر در هکتار EC 25
درختان میوه مینوز لکه گرد 0/5 در هزار محلول پاشی EC 25
شپش انسان —– —–

 

با نظر گیاهپزشک و در موارد مشروح فوق قابل استفاده است.

باز کردن چت
پاسخگوی آنلاین
سلام
چگونه می‌توانم کمکتون کنم؟