پروفنفوس

نام عمومی: پروفنفوس
نام تجاری: كوآكرون (Cuacron)
کلاس: Insecticide (حشره کش)
امولاسیون: امولسيون 50% و 40% Ec
نحوه تأثیر: حشره کش غیرسیستمیک با تاثیر تماسی، گوارشی از گروه ارگانوفسفره ها.

میزان و موارد مصرف
محصول آفت میزان مصرف
پنبه کرم قوزه پنبه 2/5 لیتر در هکتار
پنبه شته، تریپس، کنه دو نقطه ای 0/5-1 لیتر در هکتار
پنبه کارادرینا، کرم خاردار 2-2/5 لیتر در هکتار
چغندر قند خرطوم کوتاه، کک 1-1/5 لیتر در هکتار
چغندر قند کنه تارعنکبوتی، شته باقالا 0/5-1 لیتر در هکتار
چغندر قند پرودنیا 2-2/5 لیتر در هکتار
چغندر قند کارادرینا، لیتا 1/2-2 لیتر در هکتار

 با نظر  گياهپزشك و در موارد مشروح فوق قابل استفاده است.

باز کردن چت
پاسخگوی آنلاین
سلام
چگونه می‌توانم کمکتون کنم؟