پروپاموکارب هیدروکلراید+فلوپیکولید

نام تجاری: اینفینیتو (Infinito)
کلاس: Fungicide (قارچ کش)
فرمولاسیون: %68/75 SC
نحوه ی تأثیر: با جلوگیری از بیوسنتز فسفولیپید و اسیدهای چرب تراوایی غشای سلولی را تحت تأثیر قرار می دهد.
موارد مصرف در ایران: سفیدک کرکی خیار (2 در هزار محلول پاشی در گلخانه)
با نظر گیاهپزشک و در موارد مشروح فوق قابل استفاده است.

باز کردن چت
پاسخگوی آنلاین
سلام
چگونه می‌توانم کمکتون کنم؟