پروپاموکارب هیدروکلراید+فوزتیل آلومینیوم

نام عمومی: پروپاموکارب هیدروکلراید+فوزتیل آلومینیوم
نام تجاری: پریویکورانرژی (Previcur Energy)
کلاس: Fungicide (قارچ کش)
فرمولاسیون: %84 SL
نحوه ی تأثیر: با جلوگیری از بیوسنتز فسفولیپید و اسیدهای چرب تراوایی غشای سلولی را تحت تأثیر قرار می دهد.
موارد مصرف در ایران: بوته میری خیار (3 لیتر در هکتار در مزرعه به صورت نشتی-0/3 لیتر در مترمکعب در گلخانه به صورت مخلوط با خاک)
با نظر گیاهپزشک و در موارد مشروح فوق قابل استفاده است

باز کردن چت
پاسخگوی آنلاین
سلام
چگونه می‌توانم کمکتون کنم؟