پروپیکونازول

نام عمومی: پروپیکونازول
نام تجاری: تیلت (Tilt)
کلاس:Fungicide (قارچ کش)
فرمولاسیون: %25 EC
نحوه تأثیر: از بیوسنتز ارگوسترول جلوگیری به عمل می آورد.

میزان و موارد مصرف در ایران
محصول آفت میزان مصرف
گندم سیاهک هندی 0/5 لیتر در هکتار به صورت محلول پاشی و زمانی که %80 بوته ها به سنبله رفته باشند.
فوزاریوم 1 لیتر در هکتار به صورت محلول پاشی
برنج سوختگی غلاف 1 لیتر در هکتار به صورت محلول پاشیدر صورت آلودگی 20% از ساقه های برنج
نیشکر           سیاهک آشکار فرو بردن قلمه قبل از کشت در محلول 2 در هزار سم
غلات زنگ 0/5 لیتر در هکتار

 

با نظر گیاهپزشک و در موارد مشروح فوق قابل استفاده است.

باز کردن چت
پاسخگوی آنلاین
سلام
چگونه می‌توانم کمکتون کنم؟