کاربندازیم

نام عمومی: کاربندازیم
نام تجاری: دروزال ((Derosal و باویستین (Bavistin)
کلاس: Fungicide (قارچ کش)
فرمولاسیون: %60 و %50WP
نحوه تأثیر: موجب اختلال در تقسیم هسته می شود.

میزان و موارد مصرف در ایران
محصول آفت میزان مصرف
گندم و جو سیاهک آشکار 2 در هزار ضدعفونی بذر
چغندرقند لکه برگی سرکوسپورایی محلول پاشی به محض بروز بیماری
گیاهان زینتی مرگ گیاهچه و پوسیدگی ریشه 10 گرم سم در مترمربع جهت ضدعفونی خاک

 

با نظر گیاهپزشک و در موارد مشروح فوق قابل استفاده است.

باز کردن چت
پاسخگوی آنلاین
سلام
چگونه می‌توانم کمکتون کنم؟