کارتاپ گرانول

معرفی:
حشره کش سیستمیک با اثر تماسی و گوارشی، تغذیه حشره متوقف شده و منجر به مرگ میشود.

نام محصول

 

نام آفت   میزان مصرف
  برنج

 

   کرم ساقه خوار برنج   گرانول پاشی به میزان 30 یا 40 کیلوگرم در هکتار (نوبت دوم با نظر کارشناس)

 

باز کردن چت
پاسخگوی آنلاین
سلام
چگونه می‌توانم کمکتون کنم؟