کلودینافوپ پروپارژیل

نام عمومی: کلودینافوپ پروپارژیل
نام تجاری: تاپیکTopik
کلاس: Herbicide (علف کش)
فرمولاسیون: %8 EC
نحوه ی اثر: بازدارنده سنتز اسیدهای چرب (بازدارنده ACCase) می باشد.
موارد مصرف در ایران: علف های هرز باریک برگ یکساله در مزارع گندم (یولاف وحشی، علف خونی، چچم، دم روباهی باریک) (0/8-0/6 لیتر در هکتار)
با نظر گیاهپزشک و در موارد مشروح فوق قابل استفاده است.

باز کردن چت
پاسخگوی آنلاین
سلام
چگونه می‌توانم کمکتون کنم؟