کلوفنتزین

نام عمومی: کلوفنتزین
نام تجاری: آپولو (Apollo)
کلاس: Acaricide (کنه کش)
فرمولاسیون: %50 SC
نحوه ی اثر: کنه کشی که سبب اختلال در تولید انرژی می شود.
موارد مصرف در ایران: کنه قرمز اروپایی در درختان میوه سردسیری (0/5 تا 0/25 در هزار)
با نظر گیاهپزشک و در موارد مشروح فوق قابل استفاده است.

باز کردن چت
پاسخگوی آنلاین
سلام
چگونه می‌توانم کمکتون کنم؟