گوجه فرنگی زیتونی رقم صهبا ۸۱۷ از شرکت ارگون هلند

بسیار پر بار
خوشه چند شاخه
زودرس
شگل میوه زیتونی، قرمز رنگ و سفت
شکل میوه زیتونی به وزن ۱۵-۱۰ گرم
متحمل به ویروش موزائیک گوجه فرنگی، فوزاریوم ریس ۳، TY، و نماتد مولد غده

باز کردن چت
پاسخگوی آنلاین
سلام
چگونه می‌توانم کمکتون کنم؟