گوجه فرنگی مهدیس از شرکت ارگون هلند

Mahdis F1, Ergon
رقم مخصوص کشت هوای باز ( دترمینیت)
بسیار پر بار با میوه های همشکل و قرمز براق
بسیار سفت
مناسب کشتهای بهاره و پائیزه
بوته قوی با پوشش عالی
تشکیل میوه عالی و فشرده
میوه بلوکی شکل با متوسط وزن ۱۵۰-۱۴۰ گرم
متحمل به ورتیسلیوم، فوزاریوم، نماتد غده، ویروس TY و لکه باکتریائی TSWV

باز کردن چت
پاسخگوی آنلاین
سلام
چگونه می‌توانم کمکتون کنم؟