گوجه فرنگی گلخانه ای سیلویانا از شرکت انزا زادن هلند

رقمی متوسط رس، تشکیل میوه در آن بسیار عالی و در نتیجه بسیار پر بار می باشد دارای میوه گرد متمایل به تخت با رنگ قرمز خوش رنگ و به وزن ۲۰۰-۱۸۰ گرم است میوه ها بسیار سفت و با قابلیت حمل و نقل عالی می باشند و علاوه بر کشت در گلخانه ها در فضای باز به صورت داربستی نیز قابل کشت است.
مقاومت بالا در مقابل موزائیک گوجه فرنگی ، فوزاریوم ، ورتیسلیوم و کپک برگی (فولویا) دارد و متحمل در مقابل پژمردگی لکه ای و ویروس پیچدگی زرد گوجه فرنگی (TYLCV) و نماتد می باشد.

باز کردن چت
پاسخگوی آنلاین
سلام
چگونه می‌توانم کمکتون کنم؟