گوجه هیبرید جودیویس نانهمز

  • زود رس
  • میوه گرد با وزن 130 تا 140 گرم
  • بسیار سفت با ماندگاری بالا
  • مناسب صادرات
  • متحمل به بیماری های ورتیسیلیوم و فوزاریوم و نماتد و انواع ویروس

باز کردن چت
پاسخگوی آنلاین
سلام
چگونه می‌توانم کمکتون کنم؟