گوجه هیبرید لمنتین نانهمز

  • میان رس
  • میوه گرد با وزن 140 تا 160 گرم
  • بسیار سفت با ماندگاری بالا
  • مناسب صادرات
  • متحمل به بیماری های ورتیسیلیوم و فوزاریوم و نماتد

باز کردن چت
پاسخگوی آنلاین
سلام
چگونه می‌توانم کمکتون کنم؟