گوجه هیبرید 6189 نانهمز

  • میان رس
  • میوه بلوکی مایل به گرد با وزن 130 تا 140 گرم
  • بسیار سفت با ماندگاری بالا
  • بریکس بالا
  • تازه خوری و مصارف صنعتی
  • متحمل به بیماری های ورتیسیلیوم و فوزاریوم

باز کردن چت
پاسخگوی آنلاین
سلام
چگونه می‌توانم کمکتون کنم؟